Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás

A jelenleg hatályos törvények értelmében (1993. évi XCIII. Munkavédelemről szóló Törvény) minden munkáltató foglalkozás- egészségügyi szolgáltatást (üzemorvost) köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára. Az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII. 14) számú kormányrendelet intézkedik.

 

Alapszolgáltatások, melyeket a foglalkozás-egészségügy keretein belül biztosítunk:

 • munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése
 • munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése munkába lépés előtt és a munkakör változásakor
 • időszakos orvosi vizsgálatok a különböző munkakörökben előírt időközönként
 • foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása
 • a munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatásainak, kockázatainak vizsgálata
 • szaktanácsadás a kockázatkezeléshez
 • egyéni védőezközökkel kapcsolatos szaktanácsadás
 • munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás
 • számítógépes munkahelyek véleményezése
 • közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában
 • közreműködés a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában
 • egészségügyi dokumentáció készítése a munkavállalókról
 • az elsősegélynyújtásban és sürgős orvosi beavatkozásban való közreműködés
 • jogszabályváltozások követése és a munkáltató tájékoztatása
 • munkakörhöz kötött kötelező védőoltások beadása.

A munkaköri alkalmassági alapvizsgálatba beletartozik egy általános belgyógyászati vizsgálat, melynek része a dolgozó fizikális vizsgálata, vérnyomás mérése, látásszűrése (táblaolvasással), kérdőíves kikérdezése a betegségekről, idegrendszer vizsgálata (egyensúlyrendszer stb.) hasi vizsgálata tapintással, bőr általános vizsgálata.